Otázky a odpovedi

Prečo robiť pravidelné prehliadky kotla?

Tak, ako s Vaším automobilom chodíte na pravidelné servisné prehliadky a vykonávate pravidelne výmenu oleja a filtrov, rovnakú starostlivosť si vyžaduje aj váš plynový kotol. Hore uvedené prirovnanie nie je nejako nadnesené, ako to znie, nakoľko plynový kotol, ktorý máte doma, je podľa legislatívy vyhradené technické zariadenie, ktorého majiteľ je povinný zaistiť v 1-ročných intervaloch odbornú servisnú prehliadku. Mimo diagnostiky skrytých porúch, kontroly tesnosti spojov, vyčistenia vnútra kotla od prachu, až po vyčistenie spaľovacej komory a plynového horáku je nutné s ohľadom na ekonomiku prevádzky vykonať meranie a analýzu spalín vrátane nastavenia tlakov na horáku (efektívne dávkovanie plynu). Adekvátna starostlivosť...